Dzimtās valodas diena 2017

Īss video - ieskats Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumā, kur cilvēkiem no dažādām valstīm bija iespēja ieklausīties tik atšķirīgajās dzimto valodu skaņās. Aktivitāte notika projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros, ko biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.
Atpakaļ