Informācija pakalpojumu sniedzējiem

 • +Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise. Kādai šai polisei ir jābūt, kur to nopirkt?
 • +Kādi tiesību akti jāievēro, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
 • +Kādiem nosacījumiem jāpastāv, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
 • +Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
 • +Kādos termiņos PMLP apstiprina izsaukumu, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
 • +Vai saņemot uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar nodarbinātību var strādāt bez ierobežojumiem pie jebkura darba devēja un jebkurā amatā?
 • +Cik ilgi trešo valstu pilsonis var uzturēties ārpus Latvijas Republikas, lai nezaudētu tiesības saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju?
 • +Kad trešo valstu pilsoņa prombūtne ir uzskatāma par attaisnotu?
 • +Vai var anulēt pastāvīgo uzturēšanās atļauju, ja trešo valstu pilsonis ilgstoši uzturas ārpus Latvijas Republikas?
 • +Vai sešus gadus vecam bērnam – trešvalstniekam ir tiesības apmeklēt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi (bērnudārzu)?
 • +Vai ārvalstīs izsniegts izglītības atestāts/diploms ir derīgs Latvijā?
 • +Vai Latvijā var vadīt transportlīdzekli ar ārzemes izdotu autovadītāja apliecību?
 • +Kādos gadījumos CSDD darbinieki veic vadītāja apliecības pārbaudi?
 • +Kādi dokumenti ir jāiesniedz CSDD, lai veiktu vadītāja apliecības maiņu?
 • +Vai Latvijā transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu var kārtot, piedaloties tulkam?
 • +Vēlos dot darbu bēglim. Vai pastāv kādi ierobežojumi? Vai varu saņemt kādu atbalstu?
Atpakaļ