Informācija pakalpojumu sniedzējiem

  • +Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise. Kādai šai polisei ir jābūt, kur to nopirkt?
  • +Kādi tiesību akti jāievēro, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
  • +Kādiem nosacījumiem jāpastāv, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
  • +Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
  • +Kādos termiņos PMLP apstiprina izsaukumu, lai Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība nodarbinātu trešo valstu pilsoni?
  • +Vai saņemot uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar nodarbinātību var strādāt bez ierobežojumiem pie jebkura darba devēja un jebkurā amatā?
  • +Cik ilgi trešo valstu pilsonis var uzturēties ārpus Latvijas Republikas, lai nezaudētu tiesības saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju?
  • +Kad trešo valstu pilsoņa prombūtne ir uzskatāma par attaisnotu?
  • +Vai var anulēt pastāvīgo uzturēšanās atļauju, ja trešo valstu pilsonis ilgstoši uzturas ārpus Latvijas Republikas?
  • +Vai sešus gadus vecam bērnam – trešvalstniekam ir tiesības apmeklēt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi (bērnudārzu)?
Atpakaļ