Informatīvā diena Liepājā, 6.augusts

Lai informētu Latvijā dzīvojošos trešo valstu pilsoņus par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 6. augustā Liepājas Jūrmalas parkā pie Gulbīšu dīķa projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" organizēta Informatīvā diena. Tā pulcēja 15 dalībniekus - gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas. Pasākuma mērķis bija parādīt dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī veicināt starpnacionālo integrāciju. Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 08.08.2016.
Atpakaļ