Izglītība

Ārvalstniekiem, kuri nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijā, ir tiesības uz valsts nodrošinātu bezmaksas pamatizglītību un vidējo izglītību. Taču par augstākās izglītības programmas apguvi trešo valstu pilsonim jāmaksā saskaņā ar noslēgto līgumu ar attiecīgo izglītības iestādi.
 
Latvijas likumdošana nosaka, ka bērni, kuri sasnieguši 5 gadu vecumu, ir obligāti jāsagatavo pamatizglītības ieguvei (jāapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes), viņiem jāiegūst pamatizglītība vai arī jāturpina pamatizglītības apgūšana līdz 18 gadu vecumam.
 
Latvijas izglītības sistēmu veido pirmsskolas izglītība (bērnudārzi), pamatizglītība (1.-9.klase), vidējā izglītība (10.-12.klase) un augstākā izglītība.

  • +Valodas un izglītība
  • +Pirmsskolas izglītība
  • +Pamatizglītība un vidējā izglītība
  • +Augstākā izglītība
  • +Diplomu atzīšana un programmu akreditācija
  • +Tālākizglītība
Atpakaļ