Projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros uzsāks starpkultūru komunikācijas apmācības un diskusiju vakaru ciklu par trešo valstu valstspiederīgo jautājumiemProjekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros uzsāks starpkultūru komunikācijas apmācības un diskusiju vakaru ciklu par trešo valstu valstspiederīgo jautājumiem

Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs”(NIC), uzsāk divas ilglaicīgas un būtiskas aktivitātes, kas aizsāksies šā gada rudenī un ilgs līdz nākamā gada pavasarim.
Projekta ietvaros plānots piecos Latvijas reģionos noorganizēt četru dienu starpkultūru komunikācijas apmācības darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, valsts, pašvaldību iestāžu darbiniekiem un NVO pārstāvjiem. Iecerētās apmācību tēmas - „Kultūrsensitīvās profesionālās darbības izzināšana”, „Starpkultūru komunikācijas un kultūrdialoga konteksts”, „Kultūrkompetences un atšķirību treniņš (DiversityTraining), kā arī „Profesionālās attīstības perspektīvas”. Pēc apmācībām vismaz 100 valsts, pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvjiem, tiks pilnveidotas zināšanas starpkultūru komunikācijas jautājumos darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kas nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu trešo valstu pilsoņiem viņiem svarīgos jautājumos un veicinās minēto darbinieku kompetences. Interesenti aicināti pieteikties apmācībām laikus, jo tās Zemgalē tiks uzsāktas jau 11.novembrī.

Integrācijas process jaunā sabiedrībā neizbēgami liek mainīties indivīda attieksmei pret apkārtējo vidi un cilvēkiem, kā arī iedziļināties savstarpējo attiecību veidošanā. Īpašs pārbaudījums ir savas un apkārtējās sabiedrības vērtību izpratnes saskaršanās.

Tāpēc tikpat nozīmīgs mērķis ir diskusiju vakaru ciklam, kura pirmā diskusija notiks 16.oktobrī Rīgā projekta „Nacionālais integrācijas centrs” telpās Kaļķu ielā 11a. Tajā būs ievadlekcija par integrācijas procesu Latvijā un seminārs diskusija ar dalībnieku interaktīvu iesaistīšanos, meklējot savu identitāti Latvijas sabiedrībā.

Diskusiju vakari pēcāk notiks arī Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos un Rīgā. Apspriežamo tēmu loks ir gana plašs – „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes.”, „Manas vērtības. Es - Latvijas iedzīvotājs. Saskarsme un sadarbības kultūra. Es un vide.”, „Manas iespējas sabiedrībā. Pilsoniska sabiedrība. Mana pašvaldība.”, „Informācijas un saziņas līdzekļi. Darba tirgus un manas iespējas uzņēmējdarbībā. Nevalstiskās organizācijas.” „Es valstī. Varas dalīšana. Valsts esmu es. Politisko lēmumu pieņemšana. Sociālā drošība. Manas tiesības un pienākumi. Valsts ekonomika.”, kā arī „Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums. Manas tautas kultūra.”

Diskusiju ciklā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojoši to valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pilsoņi, kas ieradušies un uzturas Latvijā ne ilgāk par pieciem gadiem, kā arī bezvalstnieki un Latvijas nepilsoņi. Dalība ir bez maksas.
Vairāk informācijas – mājas lapā integration.lv.


Iveta Bērziņa-Bebriša,
Projekta „Nacionālais integrācijas centrs” sabiedrisko attiecību eksperte,
26016799, iveta.berzina-bebrisa@sif.lv