An international conference

“A Harmonious Europe (?) - Integration policy in Europe in the 21st century”
“Saliedēti Eiropā (?) – Integrācijas politika Eiropā 21. gadsimtā”

Starptautiska konference
2013. gada 15.-16.maijā
Splendid Palace”, Elizabetes iela 61, Rīga, Latvia

  Forums-laboratorija „Cik atvērta ir skola Latvijā?”*

  Norises laiks un vieta 17/04/2013, no plkst. 9:30 līdz 18:00, viesnīcā  „AstorRīga” Z. A. Meierovica bulvārī 10.

  Dalībnieki – skolotāji, izglītības eksperti, skolu administrāciju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, politiķi, ministriju un pašvaldību darbinieki, dažādas etniskās izcelsmes skolēni un viņu vecāki).

  Metodes – dalībnieku dialogs (dažāda lieluma grupās, kuras mainās) dienas garumā**. Dialogs ir spēļpilna saruna, un katram ir jāspēj spēlēties ar jaunām idejām.

  Dialoga mērķis – labi pavadīts laiks, jauni kontakti un zināšanas, idejas pārmaiņām (lielie un mazie risinājumi); 10 konkrēti priekšlikumi daudzveidību pieņemošai izglītības videi skolās un kopienās, kā arī risinājumi politikai.

  Pasākuma moderators: Neils Balgalis (grupa93) un uzņēmuma SIA „grupa93” pārstāvji (skat. Google)

  Līdzdalības nosacījumi :

  • - viens runā, pārējie klausās;
  • - runā visi;
  • - līdzdalība interaktīvajā balsošanā,

  Laika plānojums

  9:30 Rīta kafijas un iepazīšanās modulis

   10:00 Atklāšanas modulis

  Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Nacionālā integrācijas centra pārstāvju uzrunas - foruma uzdevumi

  Interaktīvais jautājumu bloks – ko mēs zinām par „Tēmu”

  10:25 – 11:00 Dialoga iesildīšana

  Ekspertu skatījums uz situāciju Latvijā un globālajām tendencēm

  Guntars Catlaks (Education International pētniecības direktors) - par skolotāju, skolēnu un vecāku līdzdalību (atvērtas izglītības politikas „atslēgas”) 

  Ligita Grigule (izglītības politikas eksperte) – par daudzveidību veicinošu mācību vidi

  11:00 – 11:49 Individuālais un grupu darbs

  11:49 – 12:30 – Grupu viedokļu prezentācijas modulis

  12:30 – 13:30 Pusdienas Bufetes galds.

  13:30 – 15:00 Skats no iekšienes un komentāri         

  3 ekspertu prezentācijas, dalībnieku jautājumi un komentāri.

  Aija Tūna – (Sorosa fonds – Latvija) - „Pārmaiņu skola” pieredze daudzkultūru sadarbības kopienu kopšanā

  Māris Pūlis – (izglītības eksperts). Kopienas skolas Lielbritānijā (Leeds piemērs)

  Konstantīns Čekuškins – (vecāku pārstāvis),  Kas jādara, lai skolā visi justos labi

  15:00 – 15:30 Kafijas pauze  

  15:30 – 16:45 – Grupu diskusija

  Grupu darbs, prezentācijas, apspriešana, interaktīvā balsošana, Iespaidi

  16:45 – 17:00 – Noslēguma iespaidi – Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Nacionālā integrācijas centra pārstāvji

  17:00 – 18:00 Noslēguma bufete

  Sarunas par turpmāko, vienošanās un nākotnes plānu kalšana

  * Pašlaik vēl tikai dažas skolas saskārušās ar problemātiku, ko izraisa migrācijas procesi Latvijā. Paredzams, ka jau tuvākajā nākotnē ar šādu pieredzi nāksies saskarties vairumam skolu. Kādas iespējas Latvijas dažādajām skolām sniegs paredzamās  pārmaiņas?  Kas jau ir paveikts un kas vēl darāms, lai izglītības sistēma būtu gatava šiem izaicinājumiem?

   **

  Diskusija – parastais cilvēku komunikācijas veids. Tās laikā es prezentēju savas idejas un katrs dalībnieks tās analizē no sava redzes viedokļa un pozīcijām. Diskusijas mērķis – lai mans viedoklis ir vislabākais un tiek akceptēts. Man ir taisnība un es esmu viszinošākais.  

  ŠĪ DIENA IR PAREDZĒTA DIALOGAM

  Dialogs – tā ir ideju pētīšana. Dialoga laikā katrs strādā kopā ar citiem, sniedzot savu daļu idejas attīstībai, savstarpēji papildinoties un ietekmējoties. Kopējs domāšanas process. Dialoga laikā neviens necenšas uzvarēt. Katrs mēģina mācīties un radīt. Dalībnieki apslāpē savus individuālos pieņēmumus, atklāj dažādas jautājuma šķautnes un jaunas idejas.

  Dialogs – tas ir brīvs ideju plūdums, kura laikā dalībnieki turpina domāt un vērot sevi domājot.

  Adrese: Meierovica Bulvāris 10, Hotel Astor Rīga, LV-1050

  Ja Jums ir jautājumi par tehnisko nodrosinājamu vai saturu, sazinieties ar Zinta Miezaine, 26819756, zinta.miezaine@km.gov.lv

  Kontaktpersona: Zinta Miezaine | 26819756 |

  Apskaties kartē