Seminārs par darbu ar trešo valstu pilsoņiem Kurzemē

Lai uzlabotu dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, šā gada maijā, viesu namā „Lenkas”, Šķēdē, Pāvilostas novadā, biedrība "Patvērums "Drošā māja" projekta „Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) ietvaros rīkoja divu dienu semināru starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā bēgļiem. Semināra ietvaros dalībnieki ieguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par darbu ar trešo valstu pilsoņiem. ICI tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.
Atpakaļ