Starptautiska konference, 2.decembris

2016.gada 2.decembrī notika starptautiska konference „Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”. Pasākumu rīkoja biedrība „Patvērums „Drošā māja”” tās īstenotā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Konferences mērķis bija dalīties pieredzē par bēgļu krīzes un integrācijas jautājumu atspoguļošanu Zviedrijā un Latvijā, kā arī sabiedrības izpratnes veidošanu par bēgļu krīzes ietekmi Latvijā. Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.
Atpakaļ