Tulku pakalpojumi

„Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) valsts un pašvaldību iestādes, t.sk. pašvaldību sociālos dienestus, krīžu centrus, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devējus, saziņai ar trešo valstu pilsoņiem* - aicina izmantot tulkošanas pakalpojumus.

ICI piedāvātie bezmaksas tulkošanas pakalpojumi pieejami vairāk kā 10 valodās: dari, farsi, kurdu, puštu, arābu, urdu, ķīniešu, franču, hindi, pundžabi, turku, azerbaidžāņu, uzbeku, tadžiku.

Tulka pakalpojuma piesaistes kārtība 

A. Tulka un tulkošanas pakalpojumi tiek nodrošināti trešo valstu pilsoņiem:

Dažādu iestāžu, institūciju darbiniekiem, namīpašniekiem, darba devējiem u.c., lai nodrošinātu saziņu starp imigrantiem/trešo valstu pilsoņiem un konkrētas iestādes darbiniekiem/ privātpersonām (tulka un tulkošanas pakalpojumi).

B. Tulka un tulkošanas pakalpojumi netiek nodrošināti krievu un angļu valodām.

C. Lai saņemtu tulka vai tulkošanas pakalpojumus, nepieciešams aizpildīt pieprasījuma veidlapu<< un nosūtīt „Patvērums „Drošā māja”” tulku koordinatoram uz e-pastu: tulki@patverums-dm.lv.

Tulka piesaistes kārtība:

1) Identificēta vajadzība pēc tulka;

2) Aizpildīta pieteikuma forma (lejupielādēt http://patverums-dm.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi) un nosūtīta uz epastu: tulki@patverums-dm.lv;

3) Pieteikums tiek apstrādāts un tulks piesaistīts, pieprasītājs tiek informēts par tulka pieejamību vienas darba dienas laikā;

4) Notiek tulkošana saskaņotā laikā, vietā, valodā;

5) Tulks aizpilda atskaites (klātienes tulkošanas gadījumā pieprasītājs vai tā pārstāvis parakstās par notikušu tulkojumu). Klātienes tulkošanā klients aizpilda vienkāršu izvērtējuma anketu;

6) Mēneša beigās/ nākamā mēneša sākumā tulks iesniedz atskaiti, pieprasītāji saņem atgriezeniskās saites aptauju par apmierinātību ar tulka pakalpojumu.

Aicinām (īpaši reģionos) izmantot neklātienes tulkošanai pieejamos resursus un risinājumus (telefoniski, Skype, Whatsapp, Facebook, Viber u.c.)

Ikdienā un ārkārtas situācijās nakts stundās telefoniski pieejami tulki šādās valodās:

Dari, farsi, kurdu, puštu, arābu, urdu, ķīniešu, franču, hindi, pundžabi, turku, azerbaidžāņu, uzbeku, tadžiku.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar tulku koordinatoru pa epastu: tulki@patverums-dm.lv vai tālr. 28006615 (LMT).

* Personas, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi

Atpakaļ
Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 9/10, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588
Noderīgi

Pasākumu kalendārs
2017
Augusts 
POTCPSSv
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31