TV sižetu cikls "Durvis uz abpusēju uzticēšanos pavērtas...", 4.raidījums

Deviņu informatīvu sižetu cikls sabiedrības saliedēšanai. Sižeti tapuši projektā "Informācijas centrs imigrantiem", ko biedrība "Patvērums "Drošā māja"" īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Atpakaļ