TV sižetu cikls "Durvis uz abpusēju uzticēšanos pavērtas...", 7.raidījums

Tēma: Rīgā notikusi starptautiska konference "Formālā un neformālā izglītība imigrantu integrācijā". Sižets tapis projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros. Projektu īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
Atpakaļ