TV sižetu cikls "Durvis uz abpusēju uzticēšanos pavērtas...", 8.raidījums

Tēma: Informatīvā diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sižets tapis projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros. Projektu īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
Atpakaļ