NVO kontakti

Nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar iebraucēju integrācijas jautājumiem:


Informāciju par Vienas pieturas aģentūras aktivitātēm, atbildes uz jautājumiem Jūs varat saņemt Rīgas birojā:
 

 Kontakttālruņi:

+371 26959706 (I-V 9:00-17:00)

 +371 26959706 (Whatsapp)
 hello@sif.gov.lv
 Raiņa bulvāris 15, Rīga
 

Ja Jūsu pašreizējā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas, Jūsu rīcībā ir mūsu
reģionālie kontaktpunkti:

 Latgale

 
 

Zemgale
 
 
 

Vidzeme

 
 

Kurzeme
 
 
 


"Patvērums "Drošā māja""
Sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem migrantiem, tajā skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību. Organizācija darbojas Konsultatīvajā Padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Latvijas Cilvēktiesību centrs
Nodarbojas ar cilvēktiesību izglītības, pētniecību par cilvēktiesību un nacionālo attiecību jautājumiem. Juristi sniedz bezmaksas konsultācijas par cilvēktiesību jautājumiem. Organizācija darbojas Konsultatīvajā Padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Veic politikas analīzi, pētniecību, interešu aizstāvību, iesaistās politikas dokumentu un likumdošanas izstrādē, sabiedrības informēšanā un apmācībās, tai skaitā par imigrantu integrācijas jautājumiem.

Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Veic pētījumus par sociālās un etniskās integrācijas, tai skaitā imigrantu integrācijas jautājumiem.

Baltā māja
Veicina sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju, saskaņu un labklājības attīstību. Sniedz atbalstu - informācijas un sociālo kontaktu, latviešu valodas un vēstures apmācību nodrošināšanu – imigrantiem Latgalē.

Starptautiskā Migrācijas organizācija, Rīgas birojs
Organizē apmācības dažādu profesiju pārstāvjiem par rasisma un neiecietības novēršanu, kā arī integrācijas un valodas kursus trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm.

Izglītības attīstības centrs
Rīko izglītojošus pasākumus, lai veicinātu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību, sekmētu pilsonisko līdzdalību un profesionālo konkurētspēju, tai skaitā īsteno integrācijas kursus imigrantiem. Organizācija darbojas Konsultatīvajā Padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Izglītības un inovāciju attīstības centrs
Veicina izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem. Izstrādā izglītojošus un informatīvus materiālus trešo valstu valstspiederīgajiem. Organizācija darbojas Konsultatīvajā Padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK)

Sniedz humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valstspiederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu, tādejādi sekmējot klienta krīzes situācijas pārvarēšanu un veicot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Atsevišķos gadījumos nodrošina īslaicīgu (3–6 mēnešu) mītni, bez dzīvesvietas palikušām personām, iepriekš saņemot Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu.

Biedrība „Gribu palīdzēt bēgļiem”

Brīvprātīgo biedrība, kas nodrošina praktisko atbalstu patvēruma meklētājiem un bēgļiem (ziedojumu vākšana, drēbju un pārtikas nodrošināšana, palīdzība mājokļa un darba atrašanā, u.c.).

Informācija pieejama: https://www.facebook.com/groups/1044267682279709/

Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”

Brīvprātīgo darbs ar bērniem, jauniešiem un senioriem no sociāli iekļaujamajām grupām, starpkultūru izglītības semināri un apmācības, sarunvalodas apmācības, latviešu kultūras vakari, radošās darbnīcas bērniem, jauniešiem un ģimenēm.

Svētā Jāņa palīdzība

Sabiedriskā labuma organizācija, kas sniedz praktisku palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā. Nodrošina humāno palīdzību – apģērbu un apavu sadales punkti Rīgā un Latvijā, ka arī mazturīgo ēdināšana – „zupas virtuve”.

Nodibinājums „Caritas Latvija” 

Sniedz humāno palīdzību riska grupām, tostarp patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (vienreizējas pārtikas pakas pēc nepieciešamības, apģērba ziedošana).

Kultūras apvienība „Dialogu nams”

Biedrības mērķi ir sekmēt sociālo vienotību, nodrošinot kontaktu starp kopienām, veicināt starpkultūru komunikāciju, iesaistīt cilvēkus, izmantojot diskusiju forumus, kursus, konferences, sekmēt dialogu par virkni sociālo jautājumu.

Biedrība “Sadarbības platforma”

Biedrība ir “Sadarbības platforma” - jauna pilsoniskās sabiedrības platforma starpkultūru dialogam. Tās mērķis ir palīdzēt uzlabot mikroklimatu sabiedrībā, veicinot vienveidīgas sabiedrības izveidošanos un, izveidojot pastāvīgi funkcionējošu platformu, kuras kodolu veido dažādu tautu biedrības un nodibinājumi.

Biedrībā aktīvi kopīgi darbojas gan Latvijā, gan ārzemēs reģistrētas diasporas organizācijas.

Arābu kultūras centrs

Veicina arābu sociālo iekļaušanos Latvijas un Eiropas Savienības sabiedrībā un stiprina kultūras un sociālās saites starp arābu pasauli un Latviju, organizējot apmācības un informatīvus pasākumus par arābu kultūru, arābu valodas kursus un īstenojot citus pasākumus un projektus.

Kultūras un izglītības centrs “Miras”

Darbības mērķis ir veicināt izpratni par musulmaņu tautu caur kultūru un izglītību; veicināt musulmaņu tautu izglītību, zinātni, kultūru, mākslu, izglītošanas, personīgo garīgo attīstību; nostiprināt tautu mieru, draudzību un vienprātību; novērst nacionālos un reliģiskos konfliktus u.c.

Pestīšanas Armija

Darbības mērķis ir sniegt palīdzību ikvienam cilvēkam, kas nonācis krīzes situācijā. Palīdzam patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sagādāt drēbes un apavus, kā arī mazuļiem nepieciešamo - ratiņus, sēdeklīšus u.c. lietas. Palīdzam iespēju robežās.

Facebook: https://www.facebook.com/pestisanas.armija/

Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs"

Veicina inovatīvu izglītības, kultūras un ekonomikas projektu izstrādi un īstenošanu, kas sekmē gan Latvijai svarīgas izglītības, gan arī sabiedrības integrācijas un sociālās sfēras jautājumu risināšanu. Īsteno formālās un neformālās izglītības programmu. Darbojas pirmsskolas un interešu izglītības jomā, kā arī sadarbojas ar dažāda veida organizācijām (valsts, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām personām) Latvijā un ārvalstīs.

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

Stiprina pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalsta Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veido labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.

Biedrība "Radošās Idejas"

Biedrība īsteno projektus gan integrācijas jomā, gan arī veic aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un nevalstiskā sektora stiprināšanai, kā arī jauniešu aktivizēšanai un uzņēmējspējas stiprināšanai lauku reģionos.

Biedrība “ERFOLG”

Biedrība rīko dažādus pasākumus, konkursus, seminārus, apmācības un radošās darbnīcas, kas ir pieejamas ne tikai biedrības biedriem, bet arī pārējiem Daugavpils pilsētas un reģiona iedzīvotājiem. Biedrība īsteno dažādus projektus - gan jauniešu starptautiskās apmaiņas, gan iniciatīvu un apmācību, kā arī sadarbības tīklu veidošanas projektus.

Visi biedrības pasākumi ir orientēti uz starpkultūru dialoga veicināšanu, integrācijas pasākumu dažādošanu un savstarpējo interešu apmaiņu. 

Biedrība “Radošās iniciatīvu centrs”

Biedrības mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību mūžizglītības, labdarības, kā arī starpkultūru un starppaaudžu dialoga jomā; sekmēt bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību, balstoties uz cieņu vienam pret otru, un vidi mums apkārt;
atbalstīt pieaugušo un senioru aktīvu līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos;
veicināt mākslas un kultūras atzīšanu par sabiedrības attīstības resursu.

Informācija tiek papildināta! Ja Jūsu nevalstiskā organizācija nodarbojas ar integrācijas jautājumiem un Jūs vēlaties, lai Jūsu kontaktinformāciju iekļauj šai sarakstā, laipni aicinām iesūtīt savu kontaktinformāciju!

Atpakaļ
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu.
Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK